Wersje językowe
Producenci
Regulamin Promocji "Prezent do zakupów"

Regulamin Promocji "Prezent do zakupów"

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Prezent do zakupów”, zwanej dalej „Promocją”, jest Firma  Styl-Expert  Piotr Tyralik ul. Kościelna 10, 32-607 Polanka Wielka NIP:549-188-13-36, zwana dalej „Organizatorem”.
Celem Promocji jest nagradzanie Uczestników za zakupy powyżej 170 zł. Akcja promocji obowiązuje w sklepie internetowym www.silkydream.pl na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Punkty Sprzedaży”).
Czas trwania Promocji obejmuje okres od 30.05.2023 do 16.06.2023 lub do wyczerpania zapasów promocyjnych.
Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupów za min 170 zł.
W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania gratisu Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać jednorazowych zakupów za co najmniej 170 zł, aby otrzymać Ręczni Eva Minge 30x50cm 
Uczestnik promocji nie może otrzymać więcej niż jednej sztuki prezentu podczas jednych zakupów, nawet jeśli kwota końcowa paragonu wynosi wielokrotność 170 zł
Inne promocje, akcje, rabaty i obniżki nie łączą się. Klient ma prawo do skorzystania z jednej akcji, promocji, rabatu lub obniżki, która jest dla niego bardziej satysfakcjonująca. 
Na czas innych akcji, promocja "Prezent do zakupów" zostaje wyłączona 
Klient może odmówić przyjęcie gratisu ze względu na brak zainteresowania tematyką.
Prezent może zostać niewydany, jeżeli aktualne stany magazynowe sklepu internetowego SilkyDream.pl zostaną wyczerpane.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Uczestnik ma obowiązek zwrócić także Prezent w stanie nienaruszonym. W razie wyrażenia woli przez konsumenta o pozostawieniu Prezentu a kwota 170 zł za zakupy nie zostanie osiągnięta, w takim przypadku zwrot należności zostanie pomniejszony o wartość katalogową Prezentu.
 
3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie przesłać na adres: SilkyDream.pl ul. Starowiejska 181, 32-608 Osiek lub na adres e-mail: sklep@silkydream.pl
Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres  oraz e-mail Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail na adres podany w reklamacji, wysłanym w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.silkydream.pl
Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl